Lektorská činnost

snmek 028 smallDomovinka ADP s.r.o. je držitelem CERTIFIKÁTU o absolvování auditu MPSV!

Domovinka ADP s.r.o. získala od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Fondu dalšího       vzdělávání, p. o., CERTIFIKÁT o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, realizovaného   v rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v   sociálních službách“.

 

Lektorská činnost se zabývá vzděláváním dospělých. Ve vlastním školicím středisku pomáhá získat kvalifikaci pro pracovníky v sociálních službách. Těmto absolventů vydala rekvalifikační certifikát, díky kterému se jim otevřely nové možnosti získat zajímavé zaměstnání a tím se lépe uplatnit na trhu práce.

Domovinka ADP s.r.o. poskytuje kurzy nejen pro nové uchazeče o toto povolání, ale též následné doškolování v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Kurzy pro pracovníky v sociálních službách a rodinné pečovatele 

 

Název kurzu

 

Hodinová dotace Termín
Pracovník v sociálních službách (akreditováno MPSV) 150  
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách  Zpracováno nových doporučených postupů pro resuscitaci a první pomoc ERC 2015, které jsou v platnosti od 15.10.2015 8  
Komunikace a její specifika v oblasti sociálních služeb (akreditováno MPSV) 8 24.5.2017
Ergonomie práce pro pracovníky v sociálních službách (akreditováno MPSV) 8 14.11.2016
Volnočasové aktivity pro klienty v sociálních službách (akreditováno MPSV) 6 + 2 hodiny odborné stáže 8.6.2017
Canisterapie a její využití v kontextu sociálních služeb (akreditováno MPSV) 8 dle objednávky
Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách (akreditováno MPSV) 200  13.2.2018 - 12.4.2018
Základní kurz canisterapie 24 jaro 2018

 

 

 

Kurzy pro nelekařské zdravotnické pracovníky

 

Název kurzu

 

Hodinová dotace Termín
Chronické rány v ambulantní péči (4 kredity) 4,5 9.4.2015
Cyklické školení KPR (4 kredity) 4,5 na dotaz
Komunikace a její specifika 4,5 na dotaz
Ergonomie práce pro sestry 8 na dotaz

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Název kurzu

 

Hodinová dotace Termín
Zdravotník zotavovacích akcí (akreditováno MŠMT) 45 na dotaz